Karvinská MHD se integruje do systému ODIS

perex-mhd-ilu.jpg Dne 11. prosince nezačne platit pouze nový jízdní řád MHD, ale je to také den, kdy se karvinské spoje začlení do dopravní sítě Moravskoslezského kraje.


V letošním roce byla se zástupci Odboru dopravy Krajského úřadu MSK v Ostravě, společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o. a dopravce – ČSAD Karviná a.s. dojednána integrace celé MHD v Karviné do ODIS. K uvedenému zaintegrování dojde k datu 11.12.2016, tj. k platnosti nových jízdních řádů. Po této integraci budou moci i cestující s tzv. ODISkou, což je jednotná bezkontaktní čipová karta uznávaná všemi dopravci v ODIS, použít kteroukoliv linku MHD Karviná. Toto opatření bude jednoznačnou výhodou pro cestující využívající veřejnou dopravu a nově umožní například bezproblémový a levnější přestup z příměstských linek (zejména z Havířova) na linky MHD při dopravě na průmyslovou zónu Nové Pole.

Do městské části Karviná-Louky nezajíždí žádná z linek MHD, takže občané využívají ke spojení s městem příměstskou autobusovou linku č. 547 (Karviná – Český Těšín a zpět) a linku č. 548 (Karviná – Český těšín – Nošovice). Tyto linky ovšem budou od 11.12.2016 provozována pod č. 738, 740 a 741 jiným dopravcem - ČSAD Havířov a.s., který byl vybrán Moravskoslezským krajem k zajištění dopravní obslužnosti v provozní oblasti Českotěšínska. Tento dopravce má jiné odbavovací zařízení, které již nebude komunikovat s čipovými kartami, které si občané zakoupili v přepravní kanceláři ČSAD Karviná a.s. na vlakovém nádraží v Karviné-Fryštátě. Takže předmětná integrace je tedy nezbytnou podmínkou, aby tito občané mohli i po uvedeném datu využívat na této lince výhod „městského tarifu“ včetně bezplatné přepravy (osoby starší 70 let). Nyní bude bezpodmínečně nutné, aby si v uvedené přepravní kanceláři v předstihu vyřídili tzv. ODISku. Její pořízení vyjde na 130,- Kč, jelikož je personifikována, tak je nutno doložit fotografii. Uvedená karta bude dopravcem vydána po třech týdnech od podání žádosti. Tato žádanka je k dispozici na webu dopravce. Dosavadní čipové karty vydané ČSAD Karviná a.s. budou ještě po přechodnou dobu platit na linkách provozovaných tímto dopravcem. (Informační leták ODIS ve formátu pdf ZDE.)

Nové tarifní a přepravní podmínky, které byly dne 02.11.2016 schváleny Radou města Karviné, zcela zachovávají stávající platné sazby jednotlivého i časového jízdného ve městě a navíc rozšiřují nabídku časového jízdného na celou škálu, která v současné době v ODIS existuje a je využívána naprostou většinou měst v kraji. Přepravní podmínky jsou tímto sjednoceny tak, aby byly shodné s těmi, které platí v ODIS po celém Moravskoslezském kraji a tímto umožní předmětnou integraci k datu 11.12.2016.