Nadace OKD: Výzva pro školy, obce a spolky

229382-114615371955503-7740627-n.jpg Nadace OKD vyhlašuje grantové výzvy na rok 2017. Prostřednictvím grantových programů Pro region a Pro Evropu podpoří neziskové organizace, školy, spolky a obce.


„Programem Pro region chceme podporovat především aktivity na karvinsku a v oblastech, které nejvíce zatížil důlní průmysl. Našim cílem stále zůstává podpora projektů se zaměřením na pomoc dětem, seniorům a integraci zdravotně či sociálně znevýhodněných lidí do běžné společnosti. Nezapomínáme však ani na kulturní a společenský život a životní prostředí,“ řekla Karolína Preisingerová, ředitelka Nadace OKD.

Program Pro Evropu má, jako v předchozím roce, pomoci neziskovým organizacím s financováním přípravy jejich žádostí o dotace z fondů Evropské unie.

Maximální výše příspěvku u jednoho projektu v programu Pro region je 200 000 Kč, v programu Pro Evropu pak bude poskytnuto maximálně 100 000 Kč na jeden projekt. Spoluúčast příjemce grantového příspěvku u obou programů je 20 % z celkového schváleného nadačního příspěvku. Finanční podpora je vyhrazena pro projekty realizované pouze v podporovaných oblastech. O grant mohou tedy žádat organizace, které projekt realizují na území těchto obcí a měst: Dětmarovice, Doubrava, Karviná, Stonava, Orlová, Havířov, Horní Suchá, Frýdek-Místek, Staříč a Paskov.

Termín pro podání žádostí o finanční příspěvek je od 7. 12. 2016 do 18. 1. 2017.

Více informací najdete na webových stránkách Nadace OKD v záložce Granty. Pro žadatele budou
i letos vypsány konzultační dny a to v období od 7. 12. 2016 do 11. 1. 2017. V těchto dnech si mohou žadatelé domluvit schůzku přímo v sídle Nadace OKD a zkonzultovat zde svou žádost osobně.