Všechny veřejnosti přístupné akce podléhají vyhlášce

DSC_0347.jpg Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, platí od ledna 2017. Ne všichni pořadatelé své akce s dobou ukončení po 22. hodině ovšem v souladu s vyhláškou ohlašují. 


perex_disco_ilu.jpg

Vyhláška se nevztahuje jen na akce uvedené jmenovitě v příloze, ale i na akce pro veřejnost pořádané v uzavřených prostorách typu barů či restaurací s dobou ukončení těchto akcí po 22. hodině. I tyto akce je třeba oznámit magistrátu, a to (stejně jako u těch již v příloze vyhlášky obsažených) je třeba učinit nejméně 10 dnů předem.

Bližší informace naleznete na webu v záložce Potřebuji vyřídit – veřejná prostranství, případně je možné volat na telefon: 596 387 477 – vyřizuje Dagmar Dlouhá, odbor rozvoje, odd. marketingu a školství.