Upozornění pro podnikatele, kteří jsou držiteli živnostenského oprávnění „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“

Budova C_01.jpg Dne 1.12.2016 nabude účinnosti nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který se dotkne podnikatelů, kteří jsou držiteli živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“.


Dne 1.12.2016 nabude účinnosti nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Podnikatelé, kteří jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona držiteli  živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, můžou provozovat tuto činnost do 1.6.2018, avšak za předpokladu, že si u České národní banky podají žádost o udělení oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů.

Tato žádost musí být podána nejpozději do 1.3.2017. Pakliže tak podnikatel neučiní, oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká.

Současně dne 1.12.2016 nabude účinnosti zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru a od tohoto dne se živnost ohlašovací vázaná s předmětem podnikání Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru ruší a vypadává z režimu živnostenského zákona.

Bližší informace k uvedené problematice podá Magistrát města Karviné, Obecní živnostenský úřad, tel. 596387464, 596387463.