Úřední deska

karvina3-magistrat-07.jpg Úřední deska magistrátu je umístěna u vchodu do budovy "B" na ul. Karola Śliwky č. p. 618. Na této stránce naleznete všechny aktuálně vyvěšené dokumenty na této úřední desce.


   

Seznam dokumentů

Datum vyvěšení: 2017-02-20 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

opatření obecné povahy - změna dopravního značení na ul. Polská v Karviné-Ráji

Datum vyvěšení: 2017-02-20 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o uložení zásilky č.j. 14888/2017

Datum vyvěšení: 2017-02-20 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Návrh opatření obecné povahy-Stanovení celního prostoru Karviná

Datum vyvěšení: 2017-02-21 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost Důlního závodu 1, Karviná

Datum vyvěšení: 2017-02-20 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 EX 62300/14-60

Datum vyvěšení: 2017-02-20 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení o elektronické dražbě 024 EX 1319/11-233

Datum vyvěšení: 2017-02-20 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 171 EX 06601/14-147

Datum vyvěšení: 2017-02-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy PDZ v Dětmarovicích

Datum vyvěšení: 2017-02-17 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích v souvislosti s běžnou údržnou silnic

Datum vyvěšení: 2017-02-17 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr propachtovat pozemky

Datum vyvěšení: 2017-02-16 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/028420/2017 - Lukáš Ptáček, r. 1985

Datum vyvěšení: 2017-02-17 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost Důlního závodu 2, Stonava

Datum vyvěšení: 2017-02-16 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2017-02-16 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2017-02-15 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vyvěšení: 2017-02-16 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost Důlního závodu 2, Stonava

Datum vyvěšení: 2017-02-15 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Prodej pozemku p. č. 411/432 v k. ú. Ráj

Datum vyvěšení: 2017-02-15 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Prodej pozemku p. č. 411/181 v k. ú. Ráj

Datum vyvěšení: 2017-02-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2017-02-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Oznámení o uložení zásilky č.j. 12974/2017

Datum vyvěšení: 2017-02-13 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2017-02-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Hornická činnost Důlního závodu 2, Stonava

Datum vyvěšení: 2017-02-10 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr prodat část pozemku p. č. 1119/3 v katastrálním území Ráj, obec Karviná

Datum vyvěšení: 2017-02-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 171 EX 02958/16-067

Datum vyvěšení: 2017-02-09 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška RK/049/2017

Datum vyvěšení: 2017-02-09 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/022373/2017 - Csapková Lenka, r. 1987

Datum vyvěšení: 2017-02-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Nařízení Statní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření

Datum vyvěšení: 2017-02-08 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

Vyrozumění o odvolání: "Komunikační síť Vejnet Karviná - Ráj"

Datum vyvěšení: 2017-02-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 065 EX 00171/16-144

Datum vyvěšení: 2017-02-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 EX 23457/11-96

Datum vyvěšení: 2017-02-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 203 EX 12949/11-76

Datum vyvěšení: 2017-02-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

EX 5109/15-40 Usnesení odročení dražebního jednání

Datum vyvěšení: 2017-02-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 063 EX 1788/14

Datum vyvěšení: 2017-02-08 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 063 EX 1788/14

Datum vyvěšení: 2017-02-08 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost MMK/021818/2017 - Daniel Balažovič, r. 1998

Datum vyvěšení: 2017-02-07 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vyvěšení: 2017-02-07 | Dokument PDF | Kategorie: Rozhodnutí a opatření magistrátu

oznámení o možnosti převzít písemnost Rozhodnutí

Datum vyvěšení: 2017-02-06 | Dokument PDF | Kategorie: Záměry

Záměr prodat část pozemku p. č. 501/119 v katastrálním území Ráj, obec Karviná

Datum vyvěšení: 2017-02-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Životní podmínky 2017-šetření v domácnostech

Datum vyvěšení: 2017-02-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 47 E 10/2016

Datum vyvěšení: 2017-02-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška D 86/2016

Datum vyvěšení: 2017-02-03 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy - dopravní omezení v Karviné-Novém Městě, tř. Družby

Datum vyvěšení: 2017-02-02 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Nabídka pozemků k pronájmu

Datum vyvěšení: 2017-02-03 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Přerušení dodávky el. energie - vyvěšení

Datum vyvěšení: 2017-01-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 144 EX 20051/11-100

Datum vyvěšení: 2017-01-27 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 094 EX 01569/16-095

Datum vyvěšení: 2016-12-14 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Datum vyvěšení: 2016-12-01 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Dražební vyhláška 120 Ex 19482/14-113

Datum vyvěšení: 2016-11-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2017

Datum vyvěšení: 2016-11-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program Podpora kulturních aktivit pro rok 2017

Datum vyvěšení: 2016-11-15 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Petr Popov

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-11-02 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-10-10 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Usnesení - pozůstalost po Anně Svobodové 36 D 1368/2015-41

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Jindřich Broda

Datum vyvěšení: 2016-10-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Martin Schulhauser

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, STREETWORK ON LINE Karviná, TP-drogový street

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Charita Český Těšín, NZDM Kometa

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Modrý kříž v České republice, následná péče

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Modrý Kříž v České republice, poradna

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, SAS Karviná, Orlová

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, EUNIKA Karviná, denní stacionář

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, STREETWORK ON LINE Karviná, 3v1

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, SÁRA Petrovice

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, KONTAKT Karviná, T.P.

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, OBČANSKÁ PORADNA Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-16 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, KLUB ON LINE Karviná, NZDM

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Slezská diakonie, POHODA Karviná, NZDM

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Oblastní spolek ČČK Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-13 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Akademický ústav Karviná, z.ú.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s., Klub Bublina

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s. Domov Karviná

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro SLEZSKÁ HUMANITA, o.p.s. Mobilní hospic

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro ADRA o.p.s.

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Nový Domov, o.p.s. DS

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Nový Domov, o.p.s. DZR

Datum vyvěšení: 2016-05-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro UnikaCentrum, z.ú.

Datum vyvěšení: 2016-05-05 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Marian Peter

Datum vyvěšení: 2016-05-04 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace pro Občanské sdružení Heřmánek

Datum vyvěšení: 2016-04-22 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Programy

Dotační program "Kreativní business - Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže"

Datum vyvěšení: 2016-04-18 | Dokument PDF | Kategorie: Doručení veřejnou vyhláškou

Pomník obětem 1. světové války Karviná-Louky

Datum vyvěšení: 2016-02-12 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - Josef Chobot

Datum vyvěšení: 2016-02-15 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost - Dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015

Datum vyvěšení: 2016-01-25 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-01-25 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMK uzavřená dle ust. § 10a odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Datum vyvěšení: 2016-01-18 | Dokument PDF | Kategorie: Oznámení jiných subjektů

Seznam nemovitých věcí

Datum vyvěšení: 2015-02-26 | Dokument PDF | Kategorie: Informační povinnost - Dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2014 - 20579

Datum vyvěšení: 2015-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21099

Datum vyvěšení: 2015-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21098

Datum vyvěšení: 2015-10-07 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21097

Datum vyvěšení: 2015-10-06 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace MMK/SML/1111/2015 UnikaCentrum, o.p.s. - 21095

Datum vyvěšení: 2015-11-26 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21208

Datum vyvěšení: 2015-11-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21186

Datum vyvěšení: 2015-11-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21184

Datum vyvěšení: 2015-11-19 | Dokument PDF | Kategorie: Dotace - Smlouvy

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby - 21183

-- konec výpisu --