Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci

 

Aktuální uzavírky a omezení


komunikace

III/1017 – ul. Mlýnská (Fryštát)

mapa

úsek

most M 6/1 přes Olšinský náhon v blízkosti zimního stadionu

druh uzávěry

úplná                              

termín uzávěry

20.09.2016–20.12.2016

prodloužen do 31.05.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce mostu

povolil

OR MMK

žadatel
zhotovitel

OM MMK
KUMAN spol. s r. o.:
p. Vladimír Staniš – tel.: 606 862 949

poznámka 

Úsek je zcela uzavřen pro vozidla i pěší. Doba uzávěry je prodloužena z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek.

 

komunikace

KČT 6257 – cyklotrasa podél řeky Olše (Staré Město a Fryštát)

mapa

úsek

od mostu na ul. Ostravské po sjezd ke kynologickému cvičišti

druh uzávěry

úplná                 

termín uzávěry

prodloužen do 31.03.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce železničního mostu

povolil

OR MMK

žadatel
zhotovitel

České dráhy a.s.
FIRESTA - Fišer, a.s.:
Ing. Martin Mohler – tel.: 724 200 689

poznámka

Na stezce nebyla provedena konečná povrchová úprava a z toho důvodu nemůže být stezka předána k užívání.

dokumentace

 

 

komunikace

MK – Na Stráni (Ráj)

mapa

úsek

mezi čp. 345 a čp. 358

druh uzávěry

úplná                              

termín uzávěry

cca od 15.01.2017
(počínaje teplotami nad bodem mrazu) 
do 31.05.2017

důvod uzávěry

odvedení dešťových vod

povolil

OR MMK

žadatel

KUMAN spol. s r. o.
p. Vladimír Staniš
tel.: 606 862 949

poznámka 

mimo pracovní dobu stavby (pracovní dny, případně soboty; cca 7:00– 16:00) bude úsek zprůjezdněn

dokumentace

veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (pdf) 

Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – tř. Družby (Nové Město)

mapa

úsek

tř. Družby od křižovatky s ul. Na Vyhlídce po vjezd na parkoviště k objektu č.p. 1298 (PČR).

druh uzávěry

úplná                              

termín uzávěry

od 20.02.2017 do 30.06.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce kanalizace

povolil

OR MMK

žadatel

HYDROSPOR spol. s r. o.
p. Jiří Laryš
tel.: 775 207 993

poznámka 

V době provádění prací bude část tř. Družby a její jednotlivé úseky úplně uzavřeny a je nutné využít objízdných tras po ul. Na Vyhlídce, U Bažantnice, Tatranská, Makarenkova a tř. Družby až k místu uzavírky. Současně bude po polovinách překopána i ul. Na Vyhlídce v místě křižovatky s tř. Družby. Autobusová doprava nebude omezena.

dokumentace

etapizace rekonstrukce kanalizace(pdf) 

 

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/